Donckers.nl op Facebook

Reuma Netwerk

Onze praktijk is voorkeurspraktijk voor reumapatiënten. Door de samenwerking met verschillende instellingen zoals het Amphia Ziekenhuis Breda kunnen wij een optimale behandelmethode aanbieden.

Het Reumanetwerk is een samenwerkingsverband van:

Reumapatiëntenvereniging Breda e.o.
Fysiotherapeuten en oefentherapeuten in de regio Breda. De afdeling Reumatologie en Fysiotherapie van het Amphia Ziekenhuis. Het revalidatiecentrum.
Zorgverzekeraars die oefentherapie van het Reumanetwerk vergoeden.

Oefentherapie Binnen het Reumanetwerk kunt u deelnemen aan individuele oefentherapie, groepsoefentherapie, of een combinatie hiervan. De oefentherapie is bestemd voor mensen met een reumatische aandoening en is op hen afgestemd. Onder deskundige begeleiding van geschoolde therapeuten kunt u verantwoord uw conditie verbeteren en uw lenigheid zo veel mogelijk behouden. Hierdoor kunt u dagelijkse activiteiten zoals werk en hobby’s, zo optimaal mogelijk blijven uitvoeren.

Effectief en veilig oefenprogramma De fysiotherapeuten binnen het reumanetwerk Breda hebben afgesproken te behandelen op basis van de RAPIT studie. De effectiviteit en veiligheid van dit oefenprogramma zijn aangetoond in een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd op de afdeling Reumatologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Metingen van mobiliteit, kracht, uithoudingsvermogen en kwaliteit van leven worden gedaan volgens methodes vanuit evidance based informatie (dat wil zeggen gebaseerd op de wetenschap). De behandelmethode is erop gericht dat u uiteindelijk kunt doorstromen naar een aangepast beweegaanbod, bijvoorbeeld bij de Reumapatiëntenvereniging, of een andere vorm van fitness.

Bron: http://www.amphia.nl

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op via ons centraal telefoonnummer: 0162-682799.
U kunt ook een email sturen naar fysiotherapie@donckers.nl