Donckers.nl op Facebook

Direct een afspraak maken ?

Peutergym bij Praktijk Donckers

Kwaliteit staat voorop!

PlusPraktijk HKZ iso 9001
Het moet duidelijk zijn welke kwaliteit wij u mogen geven. Wilt u weten hoe wij dit borgen?
Lees dan hier verder
 

Gratis sportspreekuur !

Wij bieden sporters een gratis sportspreekuur aan. Heeft u fysieke klachten tijdens en/of na het sporten? Met een goede diagnose van één van onze specialisten kan veel leed voorkomen worden.

Lees hier verder hoe wij u kunnen helpen.
Specialisaties van Praktijk Donckers
fysiotherapie check online Praktijk Donckers

Kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. De ontwikkeling van sommige kinderen kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn, waardoor zij ook problemen ervaren bij het bewegen. Dat kan weer een belemmering zijn in het dagelijks functioneren. De kinderfysiotherapeut begeleidt en behandelt kinderen met problemen op het gebied van motoriek.

Hoe kunnen wij kinderen/ouders helpen?

Kinderfysiotherapeuten hebben de mogelijkheid om bij twijfel over de motorische vaardigheden van een kind (0-18 jaar) deze motoriek te testen en de resultaten daarvan terug te koppelen aan ouders of de verwijzer. Wij kunnen o.a. helpen bij: Voorkeurshouding en schedel-afplatting bij baby’s; Ontwikkelingsachterstand (grove-, fijne motoriek); Schrijfproblematiek; Longfunctie (astma, hyperventilatie); Medisch onverklaarbare klachten; Overgewicht in relatie tot bewegen.

Gedegen opleiding

Na de opleiding ‘fysiotherapie’ hebben wij ons gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. We hebben een vierjarige Post-Hbo opleiding gevolgd, waarbij we specifieke kennis en vaardigheden hebben opgedaan met betrekking tot het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind (0-18 jaar). De Post-Hbo opleiding voor kinderfysiotherapie is een bachelor-opleiding. Marieke Stoppels-Knol is kinderfysiotherapeut met een Master. Lottie Blom is kinderfysiotherapeut. Miriam Antonissen is in opleiding en naar alle verwachting rondt zij haar opleiding ‘kinderfysiotherapie (Master)’ komende zomer af.

“Kinderen vragen om een specifieke benaderingswijze. Wij beschikken over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen, dat past bij het kind in ontwikkeling.”

Hoe komt een kind bij de kinderfysiotherapeut?

Kinderen komen bij de kinderfysiotherapeut op verwijzing van de huisarts/specialist, op advies van het consultatiebureau, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en niet te vergeten op eigen initiatief van de ouder(s). Kinderen kunnen dus terecht via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) of op verwijzing.

Vergoeding van de behandeling

Behandelingen voor kinderfysiotherapie worden (de eerste 18 keer) vergoed uit de basisverzekering. Daarna (indien aanwezig) uit de aanvullende verzekering. Is er bij een kind sprake van een chronische indicatie dan worden de behandelingen geheel en onbeperkt vergoed door de verzekeraar.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit onderwerp nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0162-682799.U kunt ook een e-mail sturen naar kinderfysiotherapie@donckers.nl. Wij staan u graag te woord.

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op via ons centraal telefoonnummer: 0162-682799.
U kunt ook een email sturen naar fysiotherapie@donckers.nl


Kinderfysiotherapie Kinderfysiotherapie