Donckers.nl op Facebook

Het geven van bewegingstherapie

Minimale inspanning is al goed voor de gezondheid. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen, die wordt gehanteerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat uit van sportieve activiteiten en van lichaamsbeweging die makkelijk is in te passen in het dagelijks leven. Zoals een eindje lopen, af en toe de fiets pakken in plaats van de auto, de trap nemen in plaats van de lift. Huishoudelijk werk, tuinieren, de hond uitlaten, dansen, zwemmen. Het maakt niet uit, als het maar in de dagelijkse routine past en vol te houden is. Belangrijk is dat het energieverbruik omhoog gaat en dat hoeft niet noodzakelijk met sporten.

Nederlandse Norm Gezond Bewegen
De hoeveelheid lichaamsbeweging die nodig is om de gezondheid positief te beïnvloeden noemt men de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze norm luidt:

 • Jeugdigen (jonger dan 18 jaar):
  Dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de activiteiten minimaal twee maal per week gericht dienen te zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (uithoudingsvermogen, spierkracht, lenigheid en coördinatie).
 • Volwassenen (18 - 55 jaar):
  Een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, bij voorkeur alle dagen van de week.
 • Ouderen (55-plussers):
  Een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, bij voorkeur alle dagen van de week. Voor niet-actieven, zonder of met beperkingen, is elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging meegenomen onafhankelijk van intensiteit, duur, frequentie en type.

Bij de norm 30 minuten matig intensieve lichamelijke belasting op tenminste 5 en bij voorkeur 7 dagen per week is het niet noodzakelijk dat deze 30 minuten aaneengesloten plaatsvinden; 2 maal 15 minuten, 3 maal 10 minuten of zelfs 6 maal 5 minuten is ook goed. Het gaat hierbij niet persé om sporten. voor de gezondheid is meer bewegen in het dagelijks leven vaak la voldoende ( bv. wandelen in een doorstap tempo). Het is enorm goed voor uw gezondheid om tijdens uw dagelijkse activiteiten bewust op zoek te gaan naar mogelijkheden om iets meer te bewegen. Bijvoorbeeld fietsen ( ca. 15 km/uur) of wandelen ( ca. 6 km/uur). U kunt ook denken aan zwemmen, roeien en steppen met een matige intensiteit. Begin met een activiteit die bij u past, die u leuk vindt en aankunt.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • fietsen naar het werk als u minder dan 10 km. van uw werk woont
 • als u met bus of tram reist, stap een halte eerder of later uit en loop een stukje -probeer bij afstanden van minder dan 5-7 km. de fiets te pakken in plaats van de auto
 • maak in de middagpauze een ommetje
 • neem de trap in plaats van de lift U kunt ongetwijfeld zelf nog meer bedenken om aan meer beweging te komen.

Waarom is gezond bewegen zo belangrijk?
RImage2egelmatige lichaamsbeweging draagt op allerlei manieren bij aan de gezondheid. Hart en bloedvaten blijven beter in conditie. Het verlaagt de bloeddruk en er is minder kans op overgewicht. Verder blijven botten langer sterk, de spijsvertering gaat beter werken en zelfs het risico van dikkedarmkanker wordt kleiner. Wie regelmatig beweegt, voelt zich gewoon beter en energieker en kan beter tegen stress.

Met de begeleiding van een fysiotherapeut kan meer dan velen denken. Verantwoord bewegen zorgt voor een goede gezondheid en de kans op klachten verkleint. Fysiotherapeuten richten zich daarom ook op preventieve activiteiten. Tevens blijkt dat er bijvoorbeeld voor mensen met een chronische aandoening, zoals artrose, diabetes, reuma, osteoporose of hart en vaatziekten, onder begeleiding van een fysiotherapeut goede mogelijkheden zijn voor sportieve activiteiten. Hiervoor worden speciale, aangepaste programma's opgezet. Hetzelfde geldt voor wie door een blessure lange tijd niet kon sporten, maar nu de draad weer op wil pakken. Met de begeleiding van een fysiotherapeut kan meer dan velen denken. Voor bewegingstherapie is in tegenstelling tot de overige disciplines geen verwijzing van een arts nodig. Hierdoor is er meestal geen sprake van een patient-behandelaar situatie, maar van begeleiding bij mensen die graag verantwoord willen sporten..

Bewegingstherapie is bedoeld voor een ieder die zijn algehele fitheid op peil wil houden of verhogen en daartoe al dan niet met lichamelijke beperkingen verantwoord wil sporten, of verder willen revalideren na een blessure. De trainingen die wij voor u verzorgen zijn erop gericht uw belastbaarheidsniveau te verhogen door onder meer training van kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen. Onze trainingen vinden plaats in kleine groepen en hebben een individueel karakter. Er wordt hierbij onder meer gebruik gemaakt van fijn instelbare trainingsapparatuur en materialen die het mogelijk maken houdingen en bewegingen specifiek te oefenen en te trainen. Bij nieuwe deelnemers vindt er eerst een intake plaats waarbij het gezondheidsverleden wordt besproken en een aantal testen wordt uitgevoerd om een indruk te krijgen van de algehele fitheid. Vervolgens wordt een individueel trainingsprogramma voor u samengesteld waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen, doelen en fysieke mogelijkheden. Regelmatig zal dit met u worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast en bijgesteld. Hierdoor is een verantwoorde manier van sporten gewaarborgd en blijft het voor u een uitdaging.

Bewegen beschermt tegen osteoporose (botontkalking)
Osteoporose is een aandoening waarbij de botten door ontkalking geleidelijk minder stevig worden en in een vergevorderd stadium onder een normale belasting kunnen breken. Het is een stille, sluipende aandoening die traag en symptoomloos vooral de ruggenwervels, de heup en onderarmbotten aantast. De aandoening treft voornamelijk vrouwen na de menopauze en oudere mannen en wordt meestal pas ontdekt nadat zich een botbreuk heeft voorgedaan. Mensen van boven de 50 met een zittend bestaan die weinig of nooit sport hebben beoefend, lopen een groter risico dan actieve mensen.

Preventie door middel van voldoende beweging is dus de boodschap. Alle sporten waarbij (lichtjes) gesprongen wordt of sporten waarbij de botten krachten te verwerken krijgen zoals bij balsporten, wintersport of zelfs fitness (trilplaat) kunnen als botverstevigend beschouwd worden.
Bovendien start de preventie van osteoporose op jonge leeftijd aangezien men voor de leeftijd van 35 jaar een zo groot mogelijke botmassa moet verwerven om deze vervolgens op een zo hoog mogelijk peil te houden.

Langer leven door bewegen
Wie minstens drie uur per week matig actief is, verkleint het sterfterisico met 27 procent. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek bij meer dan 250.000 Amerikanen van wie de overlevingskansen werden vergeleken in functie van de lichamelijke activiteit. De resultaten werden een tijd geleden gepubliceerd in het vakblad Archives of Internal Medicine en staan samengevat in Bodytalk.

Het maakt geen verschil in sterfterisico of je zes dagen per week 30 minuten matig actief bent of drie keer per week 20 minuten intensief sport. Je bent ook nooit te oud om actief te worden. Zelfs een omschakeling op je 50ste naar een actieve levensstijl levert belangrijke gezondheidsvoordelen op.

Uit andere gegevens blijkt dat de conditie van een goed getrainde zestiger vergelijkbaar is met die van een niet sportende tiener en die van een sportieve tachtiger met die van een niet sportende vijftiger.

Reuma, slijtage (arthrose) en bewegen.
Pijn, stijfheid of vermoeidheid kunnen het voor mensen met een reumatische aandoening moeilijker maken om te bewegen. Waarom is het dan toch aan te raden om voldoende lichamelijk actief te blijven? Door regelmatig te bewegen en oefeningen te doen kunt u uw gewrichten soepel houden, uw spieren sterker maken en uw conditie verbeteren. Op deze manier kunt u de beperkingen als gevolg van de reumatische aandoening zoveel mogelijk voorkomen of verminderen. Onderzoek heeft bij mensen met een reumatische aandoening, die regelmatig oefenen, aangetoond, dat de kwaliteit van het leven een stuk beter was. Daarnaast is voldoende lichaamsbeweging, net als voor mensen die geen reumatische aandoening hebben, belangrijk om aandoeningen als b.v. hart- en vaatziekten te voorkomen.
De actieradius ofwel de loopafstanden nemen toe en u kunt zich in de activiteiten van het dagelijkse leven beter bewegen.
Sommige patiënten zijn nog bang dat het oefenen met reumatische gewrichten schade zal toebrengen aan die gewrichten. Dit is alleen bij die grote gewrichten zo die reeds een behoorlijke vorm van destructie vertonen in kraakbeen en bot. Alle overige gewrichten krijgen door het oefenen géén schade. Integendeel, de conditie van de gewrichten neemt toe en daarmee ook de belastbaarheid, zodat u er meer mee kunt.
Voor de meeste reumatische patiënten is er even moed voor nodig om eraan te beginnen, maar als ze eenmaal begonnen zijn wordt het steeds als zeer positief ervaren!

Valpreventie
Naarmate de leeftijd toeneemt neemt ook de kans toe te vallen. Dit kan zeer kwalijke gevolgen hebben. Denkt u maar aan een gebroken heup of een hersenbeschadiging. Met het bewegen neemt o.a. de kracht, souplesse, coördinatie, evenwichtsgevoel, enz weer toe en vermindert u daardoor de kans om te vallen.

Beweegtips
Hier volgen tips om op verantwoorde wijze in beweging te komen en te blijven:

 • Kies een activiteit die u leuk vindt en die bij u past.
 • Beweeg samen: gezellig en motiverend!
 • Vermijd tocht, vocht en kou.
 • Minimaal een half uur per dag sportief bewegen is een gezond streven.
 • Houd de aangedane gewrichten goed warm.
 • Bij artrose van de enkel, knie en/of heup is bewegen op een zachte ondergrond of in warm water wenselijk.
 • Draag schoenen met schokabsorberende zolen.
 • Rust even uit als het te inspannend wordt en laat u niet opjutten om toch door te gaan.
 • Raadpleeg uw arts voordat u intensief gaat bewegen.
 • Als u tijdens of na afloop van bewegen pijn voelt, neem eerst rust en ga over op lichtere oefeningen.
 • Raadpleeg een arts als de beweeglijkheid van een gewricht afneemt en als er plotselinge verslechtering van de gewrichtsklachten optreedt.
 • Vergeet vooral niet te genieten!
  Kortom, als u let op deze tips, dan kunnen artrose en sportief bewegen een
  uitstekend en vooral ook gezond koppel vormen!

bron: PMC Hoppenbrouwers, Roosendaal

Bewegingstherapie is:

 • Trainen in kleine groepen (max. 10 personen)
 • Werken aan uw gezondheid
 • Op maat gemaakt programma
 • Persoonlijke begeleiding
 • Trainen in een gezellige sfeer
 • Trainingstijden overdag en 's avonds

Heeft u interesse ?
dan kunt u zich op de volgende manieren zich inschrijven:

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op via ons centraal telefoonnummer: 0162-682799.
U kunt ook een email sturen naar fysiotherapie@donckers.nl


Foto’s over Het geven van bewegingstherapie

Het geven van bewegingstherapie Het geven van bewegingstherapie Het geven van bewegingstherapie Het geven van bewegingstherapie