Donckers.nl op Facebook

Geriatrienetwerk Zuid West Nederland

Het Netwerk Geriatrie Fysiotherapie Zuidwest-Nederland is een netwerk bestaande uit geregistreerde geriatriefysiotherapeuten werkzaam in Zuidwest-Nederland. Het netwerk GFT ZWN staat open voor alle in de regio Zuidwest-Nederland werkzame geriatriefysiotherapeuten en wil door haar ondersteuning een regionaal platform zijn om hoogwaardige geriatrie-fysiotherapie te initiƫren, onderhouden en verder te ontwikkelen. Op dit moment bestaat het netwerk uit 70 deelnemers. Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht, waarbij iedereen zijn steentje zal bijdragen aan de kwaliteit van het netwerk om daarmee de zorg rondom de oudere te optimaliseren. In de toekomst zullen ook andere (para)medische diensten gaan deelnemen aan dit netwerk.

1. De vereniging stelt zich ten doel om de bekendheid van fysiotherapeutische geriatrische zorg en de activiteiten van het netwerk te vergroten bij alle bij de geriatrische zorg betrokken disciplines, organisaties en cliënten, alsmede de samenwerking en communicatie binnen de fysiotherapeutische zorg in de geriatrie in Zuidwest Nederland te bevorderen om de zorg te optimaliseren.  

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door middel van:  
    a. het opstellen van een gemeenschappelijk kwaliteitsplan    
    b. het aanbieden en verzorgen van gemeenschappelijke scholingsactiviteiten
    c. het gezamenlijk ontwikkelen en onderhouden van protocollen  
    d. het faciliteren van een verwijsplatform  
    e. het stimuleren van en bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek;  
    f. andere wettige middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen
       zijn.

Werkgebied(en): FysioNetwerken
Specialisme(n): Samenwerking mono- en multidisciplinair, Geriatriefysiotherapie

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op via ons centraal telefoonnummer: 0162-682799.
U kunt ook een email sturen naar fysiotherapie@donckers.nl