Donckers.nl op Facebook

Fysiotherapie

Voor wie is de fysiotherapeut?
Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten als gevolg van een ongeval of ziekte, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of, als u in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

Specialist in beweging
Als je niet goed kunt bewegen, als je niet durft te bewegen. Als je meer moet bewegen, als je moeite hebt met bewegen. De fysio-therapeut is er voor iedereen. Van klein tot groot. Van jong tot oud.

Hoe is de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd?
De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond, en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

De registerfysiotherapeut: zekerheid over kwaliteit
Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek.

Waarom bewegen zo belangrijk is
Het is goed om eens stil te staan bij het belang van bewegen. Regelmatig lichaamsbeweging draagt op allerlei manieren bij aan uw gezondheid. Uw hart en bloedvaten blijven beter in conditie. Het verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte. En er is minder kans op overgewicht. Verder blijven uw botten langer sterk, de spijsvertering gaat beter werken. De kans op verstopping wordt kleiner en zelfs het risico dat u dikkedarm-kanker krijgt, wordt kleiner. U voelt zich gewoon beter en energieker, kunt makkelijker ontspannen en bent beter bestand tegen stress.

Uw lichaam verdient de beste behandeling 
Fysiotherapeuten willen een positieve bijdrage leveren aan bijvoorbeeld gezond bewegen, het terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van blessures. Op die manier helpt uw fysiotherapeut u om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden. Uw lichaam verdient de beste behandeling.

Feiten over fysiotherapie

  • Het Dagelijks Bewegen is het deskundigheidsgebied van de fysiotherapeut; 16% van de Nederlandse bevolking (2,5 miljoen mensen) bezoekt jaarlijks 1 of meerdere malen de fysiotherapeut;
  • 95% van de patiënten geeft aan baat te hebben bij fysiotherapie.
  • Nederland telt ruim 12.500 praktiserende fysiotherapeuten in de eerstelijnszorg , daarnaast werken naar schatting 6.000 fysiotherapeuten in instellingen.
  • Uit onderzoek blijkt dat de fysiotherapeut feitelijk per behandeling 35 minuten patiëntgebonden tijd besteedt. Per keer komt daar nog 10 minuten aan praktijk­ en beroepsgebonden tijd bij. De vergoeding is gebaseerd op 26,7 minuten.
  • Ruim 1/3 van het arbeidsverzuim wordt veroorzaakt door problemen met bewegen; de deskundigheid van de fysiotherapeut op dit terrein wordt nog onvoldoende benut.
  • Preventie, bewegingsarmoede en vergrijzing zijn belangrijke onderwerpen in de agenda voor de zorg voor de komende jaren. Fysiotherapie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren in de vorm van: fitheidtesten en medische fitheidprogramma's, zorg voor ouderen in (de nabijheid van) de eigen woon­ en leefomgeving.
  • In het kwaliteitsregister zijn 12.000 fysiotherapeuten als Algemeen Practicus ingeschreven en 4500 als kinderfysiotherapeut, als sportfysiotherapeut, als manueeltherapeut of als geriatrisch fysiotherapeut.
  • Fysiotherapeuten die zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister besteden per jaar minimaal 40 uur aan deskundigheidsbevordering.
  • Deskundigheidsbevordering wordt gedaan in de vorm van na­ en bijscholing en facultatieve participatie aan Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten
  • Het KNGF heeft tot nu toe 30 `evidence based' richtlijnen ontwikkeld over verschillende aandoeningen. Meer richtlijnen zijn in ontwikkeling.

Zie: www.fysiotherapie.nl

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op via ons centraal telefoonnummer: 0162-682799.
U kunt ook een email sturen naar fysiotherapie@donckers.nl


Foto’s over Fysiotherapie

Fysiotherapie Fysiotherapie Fysiotherapie