Donckers.nl op Facebook

Fysiotherapie bij Claudicatio

Claudicatio intermittens betekent letterlijk hinken met tussenpozen. In Nederland is een veelgebruikte term voor deze aandoening “etalagebenen”. Als mensen pijn krijgen tijdens het lopen, en hierdoor tijdens het lopen even rust moeten nemen, doen zij net alsof zij naar etalages kijken. Hier komt de naam etalageziekte vandaan.

Claudicatio intermittens is een uiting van doorbloedingsproblemen in de benen als gevolg van slagaderverkalking (atherosclerose). Slagaderverkalking komt bij ieder mens voor, het is een onderdeel van het ouderdomsproces. De bloedvaten worden door de jaren heen minder elastisch en stug en dik. De binnenkant van de slagader raakt beschadigd door het afzetten van vetten (cholesterol) en kalk, wat door het bloed vervoerd wordt. Hierdoor worden de bloedvaten steeds nauwer. Uiteindelijk kan er een flinke vernauwing ontstaan; een zogenaamde stenose. Op de plaats van de stenose kan er minder bloed passeren. Door de beschadiging en de trage stroomsnelheid van het bloed kunnen zich bij zo’n vernauwing gemakkelijk stolsels vormen. Zo’n stolsel kan een vat uiteindelijk geheel afsluiten, dit heet een occlusie. Doorbloedingsproblemen in de benen als gevolg van vernauwde of afgesloten slagaders kunnen op verschillende manieren tot uiting komen.

Er kan sprake zijn van een langzaam sluipend proces. De eerste klachten kunnen zich voordoen tijdens inspanning, bijvoorbeeld tijdens lopen, rennen of traplopen. Door de inspanning vraagt het lichaam een verhoogde energietoevoer. Dit wordt verkregen door een snellere toevoer van zuurstofrijk bloed. Als het vernauwde bloedvat niet meer in staat is om voldoende zuurstofrijk bloed aan te voeren, ontstaat er bij inspanning krampende pijn in het been, die dwingt tot regelmatig stilstaan: claudicatio intermittens. De pijn ontstaat doordat er onvoldoende zuurstofrijk bloed wordt aangeboden aan de spieren. Tijdens inspanning vindt in de spieren een stofwisselingsproces plaats waarbij zuurstof gebruikt wordt. Bij een tekort aan zuurstof produceren de spieren tijdens dit proces verzurende afvalstoffen, die een krampende pijn in de spieren veroorzaken. Pijn bij het lopen is het belangrijkste verschijnsel bij etalagebenen. De plaats waar de patiënt de pijn voelt, zegt meestal iets over de plaats waar de slagader is vernauwd. Als de vaatziekte in een vergevorderd stadium is, met niet genezende wonden of zwarte plekken aan onderbeen en voet, spreken we van kritieke ischaemie. De doorbloeding van het been kan ook plotseling worden belemmerd door een stolsel in de slagader. Als niet snel wordt ingegrepen, treedt afsterving van weefsel op. Er is dan sprake van acute ischaemie.

Claudicatio intermittens is een uiting van Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), en wordt veroorzaakt door slagaderverkalking. Slagaderverkalking komt ook op andere plaatsen in het lichaam voor.

Neurologisch vaatlijden
Als er slagaderverkalking in de hersenen optreedt, wordt dit neurologisch vaatlijden genoemd. Neurologisch vaatlijden komt tot uiting door een TIA (Transient Ischaemic Attack) of een CVA (cerebrovasculair accident). Een TIA is een beroerte die voorbij trekt. Bij een TIA krijgt men bijvoorbeeld tijdelijk krachtsverlies in een arm of been, plotseling wazig zien, of niet meer uit de woorden kunnen komen. Als deze klachten langer dan 24 uur duren, wordt gesproken van een beroerte (CVA). Bij een CVA zorgt een bloedpropje voor een afsluiting van een bloedvat in de hersenen. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen geen zuurstof en voedingsstoffen meer en sterft het af.  De gevolgen van een beroerte zijn vaak van blijvende aard. Een CVA kan een levensbedreigende gebeurtenis zijn, dus zodra men vermoedt dat iemand een beroerte heeft, dient direct 112 gebeld te worden.

Cardiaal vaatlijden
Als er slagaderverkalking in de slagaderen die het hart van bloed voorzien (de kransslagaderen) optreedt, noemen we dit cardiaal vaatlijden. Het hart is een pomp die het lichaam van bloed voorziet. Het hart is ook een spier. Net als alle andere spieren in het lichaam heeft het hart zelf ook zuurstof en voedingsstoffen nodig om te kunnen functioneren. Als er inspanning van het lichaam gevraagd wordt, vragen alle organen en spieren in het lichaam om extra zuurstof en voedingsstoffen. Het hart gaat dus harder pompen en sneller samentrekken om het lichaam van deze vraag te voorzien. Als er slagaderverkalking in de kransslagaderen optreedt, zijn de kransslagaderen nauwer en kunnen ze minder makkelijk het hart zelf van zuurstof en voedingsstoffen voorzien. Hierdoor ontstaat er een drukkende pijn op de borst. Deze kan uitstralen naar de hals, kaak, schouder en/of arm. Dit heet in de medische wereld angina pectoris. In rust verdwijnen deze klachten weer. Pijn op de borst kan een voorbode voor een hartinfarct zijn. Bij een hartinfarct (of myocardinfarct) wordt de bloedstroom in een kransslagader plotseling gestopt. Dit kan gebeuren doordat een bloedpropje in een vernauwde kransslagader blijft hangen. De kransslagader is vernauwd door de slagaderverkalking. Door het bloedpropje krijgt een deel van het hart geen zuurstof meer en sterft af. Op deze plaats kan het hart niet meer samen trekken en gaat een stuk van de pompwerking van het hart verloren. Hoe groter het bloedvat waar de afsluiting zit, hoe groter de schade aan de hartspier. Bij een hartinfarct treedt pijn op de borst op, die niet voorbij gaat in rust. Deze pijn trekt door naar de linkerarm. Andere symptomen zijn benauwdheid, misselijkheid, een klam gevoel, zweten en flauwvallen. Een hartinfarct kan levenbedreigend zijn, daarom moet direct een ambulance (112) of arts gewaarschuwd worden bij het vermoeden van een hartinfarct.

Bron: http://www.claudicationet.nl

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op via ons centraal telefoonnummer: 0162-682799.
U kunt ook een email sturen naar fysiotherapie@donckers.nl