Donckers.nl op Facebook

Behandeling van niet aangeboren hersenletsels (N.A.H.)

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die ontstaan zijn na de geboorte. Vaak heeft een persoon dan al een goede, normale ontwikkeling laten zien en ontstaat er vrij plotseling een afwijking door verschillende oorzaken, waardoor een of meerdere functies van de hersenen wegvallen of slechter worden.

Oorzaken

De oorzaken van niet-aangeboren hersenletsel zijn zeer gevarieerd en omvatten onder andere:

Niet-traumatische oorzaken

 • Zuurstofgebrek van de hersenen
  bijvoorbeeld bij verdrinking, verstikking, afsluiting luchtpijnp
 • Stoornis in de bloedtoevoer naar de hersenen (bijvoorbeeld bij een hersenbloeding, herseninfarct of bij een hartstilstand)
 • Stofwisselingsstoornis
  o bijvoorbeeld door een stofwisselingsziekte of
  o bij chronisch alcoholgebruik waardoor hersenafwijkingen ontstaan d (ziekte van Korsakov )
 • Ziekte van: Parkinson, Alzheimer, MS, epilepsie, diabetes mellitus, ziekte van Huntington
 • infectie van het hersenen of hersenvliezen, (meningitis)
 • gezwel/tumor
 • vergiftiging
 • waterhoofd

Traumatische oorzaken:

 • Een (verkeers)ongeluk met als gevolg hersenletsel
 • Een klap op het hoofd met een zwaar voorwerp
 • Binnendringen van een voorwerp, zoals een kogel, steekwapen, ijzeren voorwerp
 • Binnendringen van botgedeeltes als gevolg van schedelbreuk
 • shaken, baby-syndroom

Gevolgen

Ook de uitingen van niet-aangeboren hersenletsel zijn zeer gevarieerd. Mogelijke klachten en symptomen zijn:

 • coma of een verminderd bewustzijnsniveau
 • krachtsverlies of uitval van de spieren
 • halfzijdige verlamming
 • afwijkingen van het horen, zien, proeven, voelen of ruiken
 • verminderd denkvermogen
 • problemen met het korte- en/of het langetermijngeheugen
 • veranderingen in het karakter van een persoon
 • contusio cerebri

Behandeling

Voorkómen of beperken van de hersenschade
Niet-aangeboren hersenletsel moet natuurlijk zoveel mogelijk voorkómen worden. Het zo snel mogelijk wegnemen van de oorzaak van hersenletsel (bijvoorbeeld door zuurstofgebrek op te heffen, de bloedtoevoer naar de hersenen te herstellen of het alcoholgebruik te stoppen) moet de mate van de toekomstige problemen verminderen. Bij sommige oorzaken van hersenschade kan vlak na de gebeurtenis medicatie en/of hypothermie toegepast worden om de totale schade aan de hersenen te verminderen.

Revalidatie
Wanneer de hersenschade eenmaal opgetreden is, is het nog onmogelijk om deze weer ongedaan te maken, hoewel in de maanden na de gebeurtenis vaak nog enig spontaan herstel gezien wordt. Door het stimuleren van de hersenen (door het doen van oefeningen) kan dit herstel aangemoedigd worden. Verder moet revalidatie ervoor zorgen dat iemand zo goed mogelijk in staat is om met het niet-aangeboren hersenletsel te leven. Vooral voor partners en kinderen is begeleiding gewenst om hun voor te bereiden op de problemen die de patiënt kan ervaren in zijn of haar functioneren. Evenals familie en vrienden van de patiënt is daar vaak ook informatie en in sommige gevallen begeleiding noodzakelijk, om te leren omgaan met de plotseling veranderde situatie.

Na de revalidatie (chronische fase)
Thuis na de revalidatie komt de persoon met letsel weer in het gewone leven. Daar vindt de confrontatie plaats met wat allemaal anders is en niet meer alles op de zelfde manier gaat als voorheen. Ook ervaren mensen om iemand heen dat alles anders is. Mensen met hersenletsel gedragen zich soms anders dan voorheen. Zij worden heel emotioneel of zij kunnen juist hun emoties niet meer uiten. Familie, vrienden, kennissen en collega’s vinden het vaak lastig om hier goed mee om te gaan. Er zijn enkele organisaties (zie links) waarvan medewerkers het directe netwerk kunnen bijstaan.

Medicatie
Een deel van de mensen die NAH hebben krijgen geen middelen om externe prikkels te onderdrukken maar juist oppeppers, de veronderstelling tot nu toe was dat mensen door eerder verstrekte middelen zich beter gingen voelen omdat ze wat rustiger zouden worden. Een deel van de groep mensen die oppepende middelen krijgt kan vaak de problemen beter aan. Het grote voordeel daarvan is onder andere ook dat zij weer actiever deel kunnen nemen aan activiteiten en begeleide sporten enzovoorts.

Cijfers

In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 130.000 (nieuwe) mensen te maken met enige vorm van hersenletsel. Cijfers zijn aan de hand van geregistreerde gevallen.

Externe links:

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op via ons centraal telefoonnummer: 0162-682799.
U kunt ook een email sturen naar fysiotherapie@donckers.nl