Donckers.nl op Facebook
Peutergym bij Praktijk Donckers

Kwaliteit staat voorop!

Het moet duidelijk zijn welke kwaliteit zorgaanbieders leveren, en wat de verschillen in kwaliteit zijn tussen zorgaanbieders. Juist nu door het zorgstelsel iedereen zelf kan kiezen waar hij zorg afneemt. Lees verder over Zichtbare Zorg Fysiotherapie (ZiZo)
 
PlusPraktijk HKZ iso 9001

Gratis sportspreekuur !

Wij bieden sporters een gratis sportspreekuur aan. Heeft u fysieke klachten tijdens en/of na het sporten? Met een goede diagnose van één van onze specialisten kan veel leed voorkomen worden.

Lees hier verder hoe wij u kunnen helpen.
Specialisaties van Praktijk Donckers
fysiotherapie check online Praktijk Donckers

Kwaliteit Zicht op kwaliteit van de fysiotherapie. (Zichtbare Zorg: ZiZo)

Het moet duidelijk zijn welke kwaliteit zorgaanbieders leveren, en wat de verschillen in kwaliteit zijn tussen zorgaanbieders. Juist nu door het zorgstelsel iedereen zelf kan kiezen waar hij zorg afneemt. Daarom is er het programma Zichtbare Zorg. Hieronder leest u in het kort wat Zichtbare Zorg Fysiotherapie doet.   


Doel
Fysiotherapeuten behandelen klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat van hun patiënten.Het doel van Zichtbare Zorg is om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van deze zorgverlening. 

Het verzamelen van kwaliteitsgegevens levert belangrijke informatie op voor de betrokkenen:

 • keuze-informatie voor patiënten
 • spiegelinformatie voor zorgverleners, zodat zij hun eigen kwaliteit kunnen verbeteren
 • inkoopinformatie voor zorgverzekeraars
 • toezichtinformatie voor de IGZ
 • beleidsinformatie voor onder andere het ministerie van VWS
In Zichtbare Zorg Fysiotherapie werken de volgende partijen samen:

 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF),
 • Nederlandse Patiënten en Consumentenfederatie (NPCF),
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN),
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ),
 • Consumentenbond (agendalid stuurgroep),
 • Ministerie van Volksgezondheid,
 • Welzijn en Sport (VWS)
 • Bureau Zichtbare Zorg van de IGZ (ZiZo).

Kwaliteitsindicatoren
Hieronder vindt u de lijst van 20 kwaliteitsindicatoren die de stuurgroep voor de meting heeft vastgesteld. De score op een kwaliteitsindicator wordt bepaald aan de hand van de antwoorden op de meerdere vragen.  

1. Fysiotherapeutisch handelen:
Elke fysiotherapeut wordt gecontroleerd op het invullen van de dossiers ter controle op het fysiotherapeutisch handelen. De gegevens dienen vastgelegd te worden in het elektronische patiënten dossier (het EPD) Uit het (toekomstige) Fysio-EPD moeten de indicatoren rondom het fysiotherapeutisch handelen met één druk op de knop kunnen worden gereproduceerd, zodat het aanleveren van gegevens beduidend minder tijd zal kosten. 
Items te controle:
1a. Methodisch handelen bij screening
1b. Methodisch handelen bij diagnostiek
2. Methodisch handelen bij vaststellen behandelplan
3. Gebruik meetinstrumenten
4. Resultaat behandeling
5. Overleg met en akkoord door de patiënt

2. Praktijkinformatie
Per praktijklocatie wordt een vragenlijst over praktijkinformatie ingevuld. De vragen gaan bijvoorbeeld over de praktijkorganisatie, kwaliteitsbeleid van een praktijk, professionele samenwerking en beschikbare informatie over een praktijk.
Items te controle:
6. Beschikbaarheid van etalage informatie
7. Veiligheidsproblemen opgespoord en opgelost
8. Activiteiten ten behoeve van het kwaliteitsbeleid
9. (Multidisciplinaire) samenwerking
10. Vertrouwelijkheid van patiëntengegevens gewaarborgd

3. Patiëntervaringen

Via de Fysio Prestatie Monitor (FPM) nodigt de fysiotherapeut uitbehandelde patiënten uit om deze vragenlijst online in te vullen. 
 • Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk patiënten deze vragenlijst invullen.  \
 • Het invullen van de vragenlijst kost de patiënt ongeveer 15 minuten.  
 • Hoe meer patiënten de vragenlijst invullen, hoe betrouwbaarder de informatie. 
Items te controle:
11. Bereikbaarheid en toegankelijkheid
12. Accommodatie
13. Communicatie en informatie
14. Bejegening
15. Samenwerking
16. Zelfstandigheid
17. Resultaat van behandeling algemeen
18. Resultaat van behandeling specifiek
19. Behandelperiode
20. Patiëntenrechten


Aan de hand van de ingevulde gegevens scoort onze praktijk al sinds 2010, tot heden, bovengemiddeld.

Contact: Made - Lage Zwaluwe -