Donckers.nl op Facebook

Direct een afspraak maken ?

Donckers Fitplan

Kwaliteit staat voorop!

PlusPraktijk HKZ iso 9001
Het moet duidelijk zijn welke kwaliteit wij u mogen geven. Wilt u weten hoe wij dit borgen?
Lees dan hier verder
 

Gratis sportspreekuur !

Wij bieden sporters een gratis sportspreekuur aan. Heeft u fysieke klachten tijdens en/of na het sporten? Met een goede diagnose van één van onze specialisten kan veel leed voorkomen worden.

Lees hier verder hoe wij u kunnen helpen.
Specialisaties van Praktijk Donckers

Disclaimer

Disclaimer Wettelijke kennisgeving, met betrekking tot het gebruik van deze website Deze website is eigendom van Donckers Fysiotherapie. Door deze website te raadplegen/gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat mag u deze website niet raadplegen/gebruiken.

Copyright
© Copyright: Fysiotherapie: "Praktijk Donckers", Lucia Eijckenstraat 78, 4921 AN, Made. All Rights Reserved.

Intellectueel Eigendom
Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, electronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysiotherapie "Praktijk Donckers"  Met uitzondering van het feit dat u een kopie van de informatie op deze site op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van Fysiotherapie: "Praktijk Donckers".
 
Aansprakelijkheid
In geen geval is Fysiotherapie "Praktijk Donckers" aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als Fysiotherapie "Praktijk Donckers" geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Garantie
Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een 'as is' basis. Fysiotherapie "Praktijk Donckers" geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.

WGBO - De rechten en plichten
De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen een hulpverlener en de patiënt. Het uitgangspunt van de WGBO is gelijkwaardigheid van de positie van patiënt en hulpverlener. De WGBO beschrijft daartoe een aantal rechten en plichten van patiënten en hulpverleners. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de overheid.

Toepasbaar recht
De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.